Werkgevers · Startersbeurs Amsterdam

Werkgevers

Starters die woonachtig zijn in de gemeente Amsterdam  en starten voor 1 januari 2023, kunnen tot die datum een Startersbeurs aanvragen waar de subsidieregeling van de gemeente Amsterdam van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen jongeren en bedrijven  uit Amsterdam  gebruik maken van Startersbeurs, Nederland.


De Startersbeurs is voor werkgevers een zeer interessante regeling. De Startersbeurs biedt u namelijk de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij uw organisatie.

Met de Startersbeurs biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 maanden, 32 uur per week een werkervaringsplaats in uw bedrijf. In die periode doet de starter onder uw begeleiding werkervaring op en verbetert zijn/haar vaardigheden en competenties. Leren staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn additioneel van aard.

U betaalt de starter een vergoeding van netto € 700,- per maand, inclusief vakantiegeld, exclusief werkgeverslasten á 49 euro per maand.

U ontvangt van de deelnemende gemeente waar de starter ingeschreven staat een bijdrage in de begeleidingskosten van 350 euro. De kosten voor uw organisatie zijn dus minimaal.

In het kader van de wetgeving is het van belang dat het leerbedrijf onderstaande criteria van de werkervaringsplaats handhaaft:

  • er is sprake van een leerwerkovereenkomst;
  • er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde competenties concreet benoemd zijn;
  • de activiteiten zijn gericht op leren en niet op productie, omzet of winst;
  • de begeleiding van de starter moet zijn gericht op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
  • de starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet;
  • er wordt tussentijds en aan het eind een competentiemeting uitgevoerd;
  • er wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja hoe de leerdoelen/competenties zijn bereikt door de starter.

Onderstaande richtlijn wordt met ingang van 13-2-2015 gehanteerd met betrekking tot het aantal starters dat gelijktijdig bij het leerbedrijf* aan de slag is met een Startersbeurs. Deze richtlijn wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat er voldoende begeleiding voor de starters aanwezig is en om misbruik van de regeling te voorkomen. Hierbij geldt nog steeds de regel dat er drie maanden tussen moet zitten wanneer de vorige starter niet is aangenomen en er een nieuwe starter met dezelfde functie gaat starten, dit om arbeidsverdringing te voorkomen.

Aantal fte’s in het leerbedrijf

Toegestaan aantal starters met de Startersbeurs

1 tot 10

 2 starters

11 tot 50

 3 starters

51 tot 100

 4 starters

101 of meer

In overleg met gemeente/regio

 (* hierbij wordt gekeken naar KVK nummer en naar vestiging)

Wilt u een vacature aanmelden?

U kunt uw Startersbeurs-vacatures aanmelden middels deze link. Wij plaatsen dan uw vacature op deze website. Vanaf dat moment kunt u dus benaderd worden door starters.

Meer informatie? Klik hier om de flyer over de Startersbeurs te downloaden. Heeft u vragen over de Startersbeurs? Klik dan hier voor de FAQ of neem contact op met ons.

Let op: de starter schrijft zich als eerst in op onze website zodra hij/zij een leerbedrijf heeft gevonden, dan wordt het aanmeldproces in gang gezet. Hierna wordt het leerbedrijf uitgenodigd. Mocht er al een match zijn dan, hoeft er niet eerst een vacature worden geplaatst.  

Meld hier uw vacature aan!