Werkgevers · Startersbeurs Drechtsteden

Werkgevers

De Startersbeurs is voor werkgevers een zeer aantrekkelijke regeling. De beurs biedt u tegen minimale kosten de mogelijkheid om ambitieuze jongeren bekend te maken met en te betrekken bij uw organisatie. Het gaat om gekwalificeerde en gemotiveerde jongeren, die net van school komen en met een frisse blik naar het vak kijken. Zij leren van u en uw medewerkers maar als bedrijf kunt u ook van hen leren. Misschien ontmoet u op deze wijze wel een toekomstige medewerker of maakt u kennis met uw klant van morgen!

Met de Startersbeurs biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden een leerwerkplaats in uw bedrijf. In die periode doet de starter onder uw begeleiding werkervaring op en verbetert zijn/haar vaardigheden en competenties. Leren staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn additioneel van aard.

U betaalt de starter een vergoeding van netto 700 euro per maand, inclusief vakantiegeld. U ontvangt van de Drechtsteden 500 euro per maand als bijdrage in de begeleidingskosten van de starter. Sociale premies en heffingen draagt u zelf af. Daarmee zijn de kosten voor uw organisatie minimaal. De werkgeverslasten van €50,96 komen voor de rekening van de werkgever. 

In het kader van de wetgeving is het van belang is dat het leerbedrijf onderstaande criteria van de werkervaringsplaats handhaaft:

  • er is sprake van een leerwerkovereenkomst;
  • er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde competenties concreet benoemd zijn;
  • de activiteiten zijn gericht op leren en niet op productie, omzet of winst;
  • de begeleiding van de starter moet zijn gericht op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
  • de starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet;
  • er wordt tussentijds en aan het eind een competentiemeting uitgevoerd;
  • er wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja hoe de leerdoelen/competenties zijn bereikt door de starter.

Onderstaande richtlijn wordt gehanteerd met betrekking tot het aantal starters dat gelijktijdig bij het leerbedrijf* aan de slag is met een Startersbeurs. Deze richtlijn wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat er voldoende begeleiding voor de starters aanwezig is en om misbruik van de regeling te voorkomen. Hierbij geldt de regel dat er drie maanden tussen moet zitten wanneer de vorige starter niet is aangenomen en er een nieuwe starter met dezelfde functie gaat starten, dit om arbeidsverdringing te voorkomen.

 

Aantal fte’s in het leerbedrijf

Toegestaan aantal starters met de Startersbeurs

1 tot 10

 2 starters

11 tot 50

 3 starters

51 tot 100

 4 starters

101 of meer

In overleg met gemeente/regio

 (* hierbij wordt gekeken naar KVK nummer en naar vestiging)

Wilt u een vacature aanmelden?

U kunt uw Startersbeurs-vacatures hier aanmelden. Wij plaatsen uw vacature dan op onze website. Vanaf dat moment kunt u dus benaderd worden door starters.

Let op: de starter schrijft zich als eerst in op onze website zodra hij/zij een leerbedrijf heeft gevonden, dan wordt het aanmeldproces in gang gezet. Hierna wordt het leerbedrijf uitgenodigd. Mocht er al een match zijn dan, hoeft er niet eerst een vacature worden geplaatst.  

Heeft u vragen? Klik dan hier voor de FAQ of neem hier met ons op. 

 

Meld hier uw vacature aan!