Werkgevers · Startersbeurs Midden-Brabant

Werkgevers

21-12-2016: De Startersbeurs van Tilburg zal tot 1 januari 2017 beschikbaar zijn voor starters die starten voor 1 januari 2017. Daarna valt Startersbeurs Tilburg onder de Startersbeurs van Midpoint Brabant. Voor meer informatie over de regeling Startersbeurs van Midpoint Brabant neem contact op met de servicedesk via info@startersbeurs.nu of 0900- 4600 000.

Vanaf 1 januari 2016 is de bijdrage vanuit de gemeente Tilburg 326 euro per beurs per maand. Dat betekent dat de bijdrage per werkgever 225 euro per maand per starter is (excl 100 euro scholingskosten). In 2016 stelt de gemeente Tilburg 100 Startersbeurzen beschikbaar.

De Startersbeurs is ook voor werkgevers een zeer interessante regeling. De Startersbeurs biedt u namelijk de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij uw organisatie. Gekwalificeerde jongeren, die net van school komen en met een frisse blik naar het vak kijken. Misschien ontmoet u op deze manier wel een toekomstig medewerker of maakt u kennis met uw klant van morgen. Met de Startersbeurs:

 • Biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 maanden een leerwerkplaats in uw bedrijf.
 • In die periode bouwt de Starter onder uw begeleiding werkervaring, vaardigheden en competenties op. Leren staat daarbij voorop, de werkzaamheden zijn additioneel van aard.
 • U betaalt de Starter een vergoeding van netto € 500,- per maand, inclusief vakantiegeld. 
 • U ontvangt vanaf 1 januari 2016 van de gemeente een bijdrage voor de vergoeding van de Starter van omgerekend € 326,- per maand, waardoor de kosten voor uw organisatie minimaal zijn.
 • De financiële bijdrage van een werkgever aan de Startersbeurs bedraagt vanaf 1 januari 2016 € 325,- euro per maand ( € 100,-  euro voor het scholingsbudget en € 225,- euro voor de Startersbeurs ). Voor een werkgever bedraagt de totale kosten voor één volledige Startersbeurs van 6 maanden € 1.950,- euro.        

In het kader van de wetgeving is het van belang is dat het leerbedrijf onderstaande criteria van de werkervaringsplaats handhaaft:

 • er is sprake van een leerwerkovereenkomst;
 • er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde competenties concreet benoemd zijn;
 • de activiteiten zijn gericht op leren en niet op productie, omzet of winst;
 • de begeleiding van de starter moet zijn gericht op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
 • de starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet;
 • er wordt tussentijds en aan het eind een competentiemeting uitgevoerd;
 • er wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja hoe de leerdoelen/competenties zijn bereikt door de starter.

Onderstaande richtlijn wordt met ingang van 13-2-2015 gehanteerd met betrekking tot het aantal starters dat gelijktijdig bij het leerbedrijf* aan de slag is met een Startersbeurs. Deze richtlijn wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat er voldoende begeleiding voor de starters aanwezig is en om misbruik van de regeling te voorkomen. Hierbij geldt nog steeds de regel dat er drie maanden tussen moet zitten wanneer de vorige starter niet is aangenomen en er een nieuwe starter met dezelfde functie gaat starten, dit om arbeidsverdringing te voorkomen.

Aantal fte’s in het leerbedrijf

Toegestaan aantal starters met de Startersbeurs

1 tot 10  2 starters
11 tot 50  3 starters
51 tot 100  4 starters
101 of meer In overleg met gemeente/regio

 (* hierbij wordt gekeken naar KVK nummer en naar vestiging)

Wilt u een vacature aanmelden?

U kunt uw Startersbeurs-vacatures aanmelden middels deze link. Wij plaatsen dan uw vacature op deze website. Vanaf dat moment kunt u dus benaderd worden door Starters. 

De uitvoering van de Startersbeurs verschilt per gemeente voor wat betreft de deelnamevoorwaarden van de starters en de door het leerbedrijf te ontvangen bijdragen. De voorwaarden en het kostenplaatje van de gemeente waar de starter ingeschreven staat zijn voor uw bedrijf van toepassing!

De werkgever dient er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de werkzaamheden van de starter additioneel van aard zijn d.w.z.:

 • De plek gericht is op leren en niet op werken, productie, omzet of winst; het leeraspect van de starter staat centraal;
 • Het leeraspect betreft het aanleren van werknemersvaardigheden;
 • De begeleiding van de starter moet gericht zijn op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
 • De starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet.

Meer informatie? Klik hier om de flyer over de Startersbeurs te downloaden. Heeft u vragen over de Startersbeurs? Klik dan hier voor de FAQ.

Dit project kwam mede tot stand met subsidie van de Provincie Noord-Brabant

Meld hier uw vacature aan!