Vacatures · Startersbeurs Nederland

Starter Assistent-Projectcoördinator (Media Atelier Delfshaven)

Functienaam Starter Assistent-Projectcoördinator (Media Atelier Delfshaven)
Naam leerbedrijf UitJezelf
Website www.uitjezelf.nu
Plaats leerwerkplek Rotterdam

Introductie leerwerkplek
Als starter (assistent-) projectcoördinator Media Atelier Delfshaven (MAD) ga je aan de slag met de marketing, lancering en uitbouw van een nieuw onderwijskundig concept; het Media Atelier Delfshaven.

Omschrijving leerwerkplek
Op deze leerwerk kun je het volgende leren;
- Leren op een succesvolle wijze een nieuw (lokaal) project te lanceren,
- uitvoeren van een on- en offline marketing campagne, gericht op het werven van (betalende) leerlinge- - om als project-coördinator een project aan te sturen en uit te voeren,
- de eigen skills op het gebied van diverse mediatechnologie verder ontwikkelen,
- leren te human recource-managen (d.m.v. planning, werving, selectie, coaching en evt. ook vervanging) van vakdocenten,
- leren effectief het bestaande en nog te vergroten netwerk van bestaande en potentiële klanten te onderhouden (accounthouderschap).

Daarnaast verricht je diverse andere voorkomende leer/ werkzaamheden ten behoeve van de educatieve diensten, die door UitJezelf geleverd worden.

Omschrijving leerbedrijf
UitJezelf is een non-profit organisatie, en verzorgt zowel Educatieve Diensten als Maatschappelijke (media-)participatie. UitJezelf richt zich op basis- en/of voortgezet onderwijs en het Media Atelier Delfshaven richt zich met name op Rotterdam-west. Binnen de cursussen hebben talentontwikkeling en maatschappelijke participatie altijd een belangrijke plek. Zo sluiten projecten van UitJezelf direct aan op de belevingswereld, de dromen en ambities van de deelnemers/ cursisten.

Omschrijving begeleiding
Je gaat direct onder leiding van de coördinator van UitJezelf aan de slag en hij geeft jou de begeleiding.
- Je bent wekelijks aanwezig bij de teambespreking.
- Voorafgaand aan de start wordt een Persoonlijk Ontwikkelings Plan opgesteld.
- Iedere twee maanden wordt gekeken of de POP nog relevant is en zo nodig en/of mogelijk kan worden bijgesteld.
- Gedurende de startersperiode is er zo nodig (en gezien het budget) ruimte voor scholing.

Competenties
Onderstaande competenties worden ontwikkeld tijdens de leerwerkplek
1. jezelf ontwikkelen tot een succesvolle startup-coördinator
2. creatief en inventief denken en doen
3. (ontwikkelen van) vaardigheden op het gebied van marketing, P.R. en acquisitie
4. (ontwikkelen tot) effectief accounthouderschap
5. (ontwikkelen tot) resource manager

Leerwerkplekeisen
Onderstaande leerwerkplek eisen worden gevraagd voor de leerwerkplek
1. Representatief
2. Pro-actief
3. Flexibel
4. Hands on attitude
5. Affiniteit met Nieuwe media, Jongerencultuur en Maatschappelijke participatie

Overige
Gewenst minimaal opleidingsniveau HBO
Gewenste opleidingsrichting Marketing, Communicatie, Willem de Kooning, Productdevelopment, Media(design)
Gewenst rijbewijs Niet van toepassing

Contactpersoon
Naam Hugo Post
Geslacht Man
Functie directeur
E-mailadres hugo@uitjezelf.nu
Telefoonnummer 0625508098
Actief in de branche Design / creatie / journalistiek
Vestigingsplaats leerbedrijf Rotterdam

Vacature
Geplaatst op 28-12-2017
Kenmerk 2017.525
Verloopdatum vacature 27-02-2018

LET OP:Dit is een vacature in het kader van de Startersbeursregeling, alleen jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar kunnen reageren op deze vacature. Meer informatie over de regeling: www.startersbeurs.nu.

Delen op:

Terug naar het overzicht

Meld hier uw vacature aan!