Vacatures · Startersbeurs Nederland

Pleinmedewerker (Startersbeurs)

Functienaam Pleinmedewerker (Startersbeurs)
Naam leerbedrijf Thuis Op Straat Delfshaven
Website www.thuisopstraat.nl
Plaats leerwerkplek Rotterdam

Introductie leerwerkplek
Thuis Op Straat (TOS) is al 25 jaar actief in Rotterdam. TOS helpt jeugdigen opgroeien tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers, die een volwaardige plaats in de samenleving innemen. TOS gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen ...

Omschrijving leerwerkplek
De medewerker functioneert onder de TOS baas in een team van stagiaires en bijbaners. Dit team gaat dagelijks de pleinen op om activiteiten uit te voeren.
De Plein medewerker leert het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van TOS-activiteiten voor kinderen en jongeren op pleinen, in straten, sporthallen, gymzalen, scholen en Huizen van de Wijk; en leert hoe zij de medewerkers begeleid.
Na 6 maanden moet de pleinmedewerker zodanig zelfstandig kunnen functioneren dat zij, indien er een vacature ontstaat , hierop succesvol kan instromen.

Omschrijving leerbedrijf
...TOS stelten stelt de jeugd in staat hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en voor anderen.
Om dat te bereiken organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners en andere organisaties in de wijk bij. In Rotterdam voert TOS, als onderaannemer, de welzijnsopdracht uit in diverse gebieden in Rotterdam zoals o.a Centrum, Charlois, Delfshaven.
TOS bied een leerbaan voor het gebied Delfshaven.

Omschrijving begeleiding
De starter wordt begeleid door de TOS baas.
Deze heeft maandelijks een gesprek met de starter om de ontwikkelingen van de starter te bespreken. Daarnaast doet de starter mee aan de teamvergaderingen en wordt de starter gecoacht door de TOS baas op de werkvloer.

Competenties
Onderstaande competenties worden ontwikkeld tijdens de leerwerkplek
1. Het leren van goede contactuele vaardigheden en omgangsvormen
2. Zowel zelfstandig als in teamverband leren werken;
3. Het leren voorbereiden en uitvoeren van activiteiten
4. Het leren coachen en begeleiden van stagiairs, vrijwilligers en jongeren met een bijbaan;

Leerwerkplekeisen
Onderstaande leerwerkplek eisen worden gevraagd voor de leerwerkplek
1. Bereidheid om bedrijfskleding te dragen;
2. Affiniteit met het genoemde werk en de doelgroepen
3. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal
4. Goed in contact leggen en onderhouden met collega's doelgroep, partners en buurtbewoners

Overige
Gewenst minimaal opleidingsniveau MBO 3
Gewenste opleidingsrichting SCW/ begeleider specifieke doelgroepen/Uitvoerder coördinator Sport en bewegen
Gewenst rijbewijs Niet van toepassing

Contactpersoon
Naam Marcel de Jong
Geslacht Man
Functie Manager TOS Delfshaven/ Centrum
E-mailadres marcel.dejong@thuisopstraat.nl
Telefoonnummer 0610917655
Actief in de branche Niet van toepassing
Vestigingsplaats leerbedrijf Rotterdam

Vacature
Geplaatst op 14-06-2021
Kenmerk 2021.96
Verloopdatum vacature 01-12-2021

LET OP:Dit is een vacature in het kader van de Startersbeursregeling. Meer informatie over de regeling: www.startersbeurs.nu.

Delen op:

Terug naar het overzicht

Meld hier uw vacature aan!