Vacatures · Startersbeurs Nederland

Vakman GWW (Startersbeurs)

Functienaam Vakman GWW (Startersbeurs)
Naam leerbedrijf SPG Zuid-Holland
Website spg-infra.nl
Plaats leerwerkplek Zuid-Holland

Introductie leerwerkplek
Voor een goede leerplek is aandacht nodig die je krijgt bij het SPG Zuid-Holland. Als erkend excellent opleidingsbedrijf kunnen wij dit waarmaken.

Omschrijving leerwerkplek
Werken en leren in de grond-, weg- en waterbouw betekent dat je meehelpt de buitenruimte van Nederland in te richten en te onderhouden.
Als Vakman GWW werk je aan wegen, rioleringen, straatwerk, waterbouw, wegmeubilering

Omschrijving leerbedrijf
SPG Zuid-Holland is werkgever voor jongeren die willen werken en leren en geven hen daarbij een baangarantie. Binnen onze stichting zijn 55 leerbedrijven aangesloten waardoor de mogelijkheid bestaat om te kunnen rouleren om zo de jongeren te behouden voor onze bedrijfstak.

Omschrijving begeleiding
Onze opleidingscoördinator en leermeester ondersteunen de kandidaat tijdens het gehele opleidingstraject.

Competenties
Onderstaande competenties worden ontwikkeld tijdens de leerwerkplek
1. Vroeg opstaan
2. Rekenkundige vaardigheden
3. Zelfstandigheid
4. Inzicht in materialen en materieel
5. Communiceren

Leerwerkplekeisen
Onderstaande leerwerkplek eisen worden gevraagd voor de leerwerkplek
1. Op tijd aanwezig
2. Op je kunnen rekenen
3. Afspraken nakomen
4. Inzet en interesse tonen
5. Leergierig zijn

Overige
Gewenst minimaal opleidingsniveau MBO 2
Gewenste opleidingsrichting BOL/BBL
Gewenst rijbewijs B

Contactpersoon
Naam Rob van Dalen
Geslacht Man
Functie directeur
E-mailadres robvandalen@spgzh.nl
Telefoonnummer 06-53644278
Actief in de branche Niet van toepassing
Vestigingsplaats leerbedrijf Waddinxveen

Vacature
Geplaatst op 01-06-2022
Kenmerk 2022.37
Verloopdatum vacature 15-09-2022

LET OP:Dit is een vacature in het kader van de Startersbeursregeling. Meer informatie over de regeling: www.startersbeurs.nu.

Delen op:

Terug naar het overzicht

Meld hier uw vacature aan!