Werkgevers | Startersbeurs Nederland

Werkgevers

De gemeente waar de starter woonachtig is, valt onder de regeling Startersbeurs Nederland, onderstaande voorwaarden en criteria zijn voor u van toepassing.

Met de Startersbeurs biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 maanden, 32 uur per week, een leerwerkplaats in uw bedrijf. In die periode doet de starter onder uw begeleiding werkervaring op en verbetert zijn/haar vaardigheden en competenties. Leren staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn additioneel van aard.

De kosten voor uw organisatie zijn minimaal. U betaalt de starter een vergoeding van netto € 700,- per maand, inclusief vakantiegeld. Daarnaast betaalt u bij aanvang éénmalig een bedrag van € 550,- (excl. btw) voor de diensten van het servicebureau van Startersbeurs Nederland. Let op: er vindt geen subsidie vanuit de gemeente plaats dus het leerbedrijf betaalt de volledige vergoeding van de starter!

In het kader van de wetgeving is het van belang dat het leerbedrijf onderstaande criteria van de werkervaringsplaats handhaaft:

  • er is sprake van een leerwerkovereenkomst (deze krijgt u toegestuurd vanuit het servicebureau);
  • er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde competenties concreet benoemd zijn;
  • de activiteiten zijn gericht op leren en niet op productie, omzet of winst;
  • de begeleiding van de starter moet gericht zijn op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
  • de starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet;
  • tussentijds en aan het eind een competentiemeting uitgevoerd;
  • er wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja hoe de leerdoelen/competenties zijn bereikt door de starter.

LET OP: De voorwaarden van de gemeente waar de starter woonachtig is, zijn van toepassing voor starter én leerbedrijf!

 

Heeft u een werkervaringsplaats voor een starter?

Dan kunt u uw Startersbeurs-vacature aanmelden middels deze link. Wij plaatsen dan uw vacature op deze website. Vanaf dat moment kunt u dus benaderd worden door starters. Indien u een geschikte starter heeft gevonden kan de starter zich aanmelden via onze website en u uitnodigen als leerbedrijf, vanaf dat moment zal het servicebureau alles in gang gaan zetten.

Onderstaande richtlijn heeft betrekking op het aantal starters dat gelijktijdig bij het leerbedrijf* aan de slag is met een Startersbeurs. Deze richtlijn wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat er voldoende begeleiding voor de starters aanwezig is en om misbruik van de regeling te voorkomen. Hierbij geldt nog steeds de regel dat er drie maanden tussen moet zitten wanneer de vorige starter niet is aangenomen en er een nieuwe starter met dezelfde functie gaat starten, dit om arbeidsverdringing te voorkomen.

Aantal fte’s in het leerbedrijf

Toegestaan aantal starters met de Startersbeurs

1 tot 10

 2 starters

11 tot 50

 3 starters

51 tot 100

 4 starters

101 of meer

5 starters

(* hierbij wordt gekeken naar KVK nummer en naar vestiging)