Werkgevers · Startersbeurs Noordoost-Brabant

Werkgevers

Oktober 2015 - Er zijn nog een beperkt aantal beurzen beschikbaar, zie rechts in het groene blok. Tot 16 oktober 2015 17:00 kan een kandidaat zich inschrijven voor één van deze beurzen. Vanaf 17 oktober 2015 kunnen afgestudeerde jongeren gebruik maken van een nieuwe regeling. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

De Startersbeurs is voor werkgevers een zeer interessante regeling. De Startersbeurs biedt u namelijk de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij uw organisatie.

Met de Startersbeurs biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 maanden een leerwerkplaats in uw bedrijf. In die periode doet de starter onder uw begeleiding werkervaring op en verbetert zijn/haar vaardigheden en competenties. Leren staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn additioneel van aard.

U betaalt de starter een vergoeding van netto € 500,- per maand, inclusief vakantiegeld. Daarnaast reserveert u voor iedere hele maand die de starter bij  u werkzaam is geweest, een scholingsbudget van € 100,-. Dit scholingsbudget kan de starter na afloop van zijn of haar werkzaamheden inzetten om een aanvullende opleiding, cursus of certificeringstraject te doorlopen.

U ontvangt van de Regio Noordoost-Brabant een bijdrage in de begeleidingskosten van de starter gelijk aan de vergoeding die u betaalt aan de starter, vermeerderd met de toe te passen sociale premies en heffingen. De kosten voor uw organisatie zijn dus minimaal.

In het kader van de wetgeving is het van belang is dat het leerbedrijf onderstaande criteria van de werkervaringsplaats handhaaft:

 • er is sprake van een leerwerkovereenkomst;
 • er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde competenties concreet benoemd zijn;
 • de activiteiten zijn gericht op leren en niet op productie, omzet of winst;
 • de begeleiding van de starter moet zijn gericht op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
 • de starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet;
 • er wordt tussentijds en aan het eind een competentiemeting uitgevoerd;
 • er wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja hoe de leerdoelen/competenties zijn bereikt door de starter.

Onderstaande richtlijn wordt met ingang van 13-2-2015 gehanteerd met betrekking tot het aantal starters dat gelijktijdig bij het leerbedrijf* aan de slag is met een Startersbeurs. Deze richtlijn wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat er voldoende begeleiding voor de starters aanwezig is en om misbruik van de regeling te voorkomen. Hierbij geldt nog steeds de regel dat er drie maanden tussen moet zitten wanneer de vorige starter niet is aangenomen en er een nieuwe starter met dezelfde functie gaat starten, dit om arbeidsverdringing te voorkomen.

Aantal fte’s in het leerbedrijf

Toegestaan aantal starters met de Startersbeurs

1 tot 10  2 starters
11 tot 50  3 starters
51 tot 100  4 starters
101 of meer In overleg met gemeente/regio

 (* hierbij wordt gekeken naar KVK nummer en naar vestiging)

Wilt u een vacature aanmelden?

U kunt uw Startersbeurs-vacatures aanmelden middels deze link. Wij plaatsen dan uw vacature op deze website. Vanaf dat moment kunt u dus benaderd worden door starters.

De uitvoering van de Startersbeurs verschilt per gemeente voor wat betreft de deelnamevoorwaarden van de starters en de door het leerbedrijf te ontvangen bijdragen. De voorwaarden en het kostenplaatje van de gemeente waar de starter ingeschreven staat zijn voor uw bedrijf van toepassing!

De werkgever dient er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de werkzaamheden van de starter additioneel van aard zijn d.w.z.:

 • De plek gericht is op leren en niet op werken, productie, omzet of winst; het leeraspect van de starter staat centraal;
 • Het leeraspect betreft het aanleren van werknemersvaardigheden;
 • De begeleiding van de starter moet gericht zijn op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
 • De starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet.

Meer informatie? Klik hier om de flyer over de Startersbeurs te downloaden. Heeft u vragen over de Startersbeurs? Klik dan hier voor de FAQ of neem contact op met ons.

Meld hier uw vacature aan!