Privacyverklaring | Startersbeurs

Privacyverklaring

Let op: onderstaande is de privacyverklaring voor de regeling Startersbeurs Nederland. De privacyverklaringen van de gemeentelijke regelingen waarbij het leerbedrijf een tegemoetkoming ontvangt vanuit een (regio)gemeente kunnen afwijken. Mocht je, als leerbedrijf of starter, gebruik maken van de Startersbeurs dien je alvorens akkoord te gaan met de privacyverklaring van de desbetreffende regeling.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Startersbeurs is een product van Funding Subsidiemanagement B.V. Funding Subsidiemanagement B.V. gevestigd aan de Stationsstraat 29, te 5038 EC Tilburg, vertegenwoordigd door drs. J.G.M. Manuhutu,

Artikel 2. Persoonsgegevens
Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt persoonsgegevens, indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor het project Startersbeurs Nederland:

Starter Leerbedrijf
- Initialen Begeleider:
- Voor- en achternaam - Initialen
- Geslacht - Voor- en achternaam
- Adresgegevens - Geslacht
- Geboortedatum - Functie
- Nationaliteit - Telefoonnummer
- Geboorteplaats - E-mailadres
- Telefoonnummer Tekenbevoegd persoon:
- E-mailadres - Initialen
- Nummer ID-bewijs/paspoort - Voor- en achternaam
- Opleidingsniveau - Geslacht
- Opleidingskwalificatie - Functie
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  Contactpersoon personeelszaken
  - Initialen
  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en de rechtmatige grondslag 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Startersbeurs stuurt via e-mail nieuwsbrieven toe. Hiervoor wordt uw voornaam, achternaam en e-mailadres verzameld. U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website of via het aanmeldformulier die u dient in te vullen om u aan te melden voor een Startersbeurs. U kunt uzelf op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief.    

Funding subsidiemanagement B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief.

2. Het uitvoeren van de overeenkomst
Wij hebben de gegevens benoemd in artikel 2 nodig zodat de starter en het leerbedrijf een Startersbeursperiode aan kunnen gaan. Hiervoor dient de organisatie van de Startersbeurs bovenstaande gegevens op te vragen, voor onder andere: het opstellen van de overeenkomsten, het uitvoeren van controles om te kijken of de starter en het leerbedrijf in aanmerking komen voor de Startersbeurs en het verzenden van competentiemetingen.

Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van de overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. CV-module website
Starters kunnen een eigen CV maken via onze website. Wij vragen hiervoor naar de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, E-mail, geslacht en opleidingsgegevens. Deze persoonsgegevens vragen wij enkel op, omdat deze gegevens uiteindelijk op het CV komen te staan. Nadat alle invulvelden ingevuld zijn, wordt het gegeneerde CV-bestand toegestuurd per mail.

Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

4. Vacature aanmelden
Indien een bedrijf een vacature wil aanmelden in de vacaturebank van de Startersbeurs, wordt er gevraagd naar de voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon. Deze gegevens vragen wij op, zodat de sollicitanten direct contact kunnen opnemen met het bedrijf. Deze gegevens komen online: het wordt onderdeel van de vacaturetekst.

Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 4. Bewaartermijn 
Funding Subsidiemanagement B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

1. Het versturen van de nieuwsbrief: 
Bewaartermijn: 5 jaar
U kunt uzelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op ‘afmelden’ te klikken rechtsonder in de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar info@startersbeurs.nu.

2. Het uitvoeren van de overeenkomst:
Bewaartermijn: 7 jaar
Bij elke aanmelding voeren wij controles uit om arbeidsverdringing tegen te gaan. Voor deze controles is het noodzakelijk om deze gegevens ook na de overeenkomst nog te bewaren. Daarnaast is er de wettelijke verplichting van 7 jaar vanuit de Belastingdienst. 

3. CV-module website
Bewaartermijn: 4 weken
Nadat een CV is gegeneerd, heeft de betrokkene de mogelijkheid om de CV nog aan te passen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij de CV opslaan op onze server. Wanneer de bewaartermijn is verstreken kan de CV niet meer aangepast/gewijzigd worden.

4. Vacature aanmelden
Bewaartermijn: 5 jaar
U kunt op elk moment de vacature afmelden, waardoor deze niet meer online staat.

Artikel 5. Delen met derden
Funding Subsidiemanagement B.V. verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Funding Subsidiemanagement B.V.  blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Funding Subsidiemanagement verstrekt ten behoeve van de Startersbeurs in ieder geval persoonsgegevens aan de volgende partijen:

  • Force Fusion: zij beheren de data op een beveiligde server. Alle gegevens worden hier versleuteld opgeslagen. Dit wilt zeggen dat de gegevens niet direct zichtbaar zijn.
  • Stichting Verloning: indien het leerbedrijf ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten van Stichting Verloning, worden de volgende gegevens gedeeld: Voornaam, achternaam, telefoon, geslacht, adresgegevens, e-mail, geboortedatum en BSN-nummer. Het verstrekken van deze gegevens is nodig voor de salarisverwerking.
  • Tilburg University: de gegevens die ingevuld zijn in de enquêtes worden verstrekt aan Tilburg University, omdat dit nodig is voor onderzoek naar de effectiviteit van de Startersbeurs.

Artikel 6. Beveiliging
Funding Subsidiemanagement B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Funding Subsidiemanagement B.V, via info@startersbeurs.nu. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Funding Subsidiemanagement B.V. te maken. Het is belangrijk dat u uzelf kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan niet worden ingetrokken wanneer deze op basis van een wettelijke grondslag verwerkt zijn. Op basis van gerechtvaardigd belang voeren wij controles uit tegen arbeidsverdringing en misbruik van het instrument Startersbeurs. Hiervoor is het van belang dat er gegevens en notities voor een langere tijd, ook na afloop van de overeenkomst, bewaard worden.
                                                                                                     
Artikel 8. Nieuwsbrief

U kunt uzelf aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en eventuele belangrijke wijzigingen in de regelgeving van de Startersbeurs. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals woonplaats. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u dan af door een e-mail te sturen naar info@startersbeurs.nu of klik helemaal onderaan in de nieuwsbrief op ‘afmelden’.

Artikel 9. Cookies/Google Analytics
De website van de Starterbeurs verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt. Het delen van informatie is uitgezet en we hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierdoor voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Wijzigingen
Funding Subsidiemanagement B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.