Werkgevers · Startersbeurs Rotterdam

Werkgevers

De beurzen voor gediplomeerde jongeren (18 t/m 26 jaar ) zijn beschikbaar tot en met 1 december 2021. De starter dient uiterlijk 1 december 2021 te starten.

De Startersbeurs is voor werkgevers een interessante regeling. De Startersbeurs biedt u namelijk de mogelijkheid om op een laagdrempelige en kostenbesparende manier ambitieuze starters een kans te bieden bij uw organisatie. Gediplomeerde MBO (niveau 3 en 4), HBO en WO jongeren kijken met een frisse blik naar hun vak.

Met de Startersbeurs:

 • Biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 maanden, 32 uur per week een leerwerkplaats in uw bedrijf.
 • In die periode bouwt de starter onder uw begeleiding werkervaring, vaardigheden en competenties op. Leren staat daarbij voorop, de werkzaamheden zijn additioneel van aard.
 • U betaalt de starter een vergoeding van netto € 700,- per maand, inclusief vakantiegeld.
 • U ontvangt van de gemeente Rotterdam een bijdrage in de begeleidingskosten van de Starter van ruim € 350,- per maand, waardoor de kosten voor uw organisatie € 350,- per maand bedragen.

In het kader van de Arbeidswetgeving is het van belang is dat het leerbedrijf onderstaande criteria van de werkervaringsplaats handhaaft:

 • er is sprake van een leerwerkovereenkomst (gefacilieerd door het servicebureau) ;
 • er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde competenties concreet benoemd zijn (gefacilieerd door het servicebureau);
 • de activiteiten zijn gericht op leren en niet op productie, omzet of winst;
 • de begeleiding van de starter moet zijn gericht op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
 • de starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet;
 • er wordt tussentijds en aan het eind een competentiemeting uitgevoerd (gefacilieerd door het servicebureau);
 • er wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja hoe de leerdoelen/competenties zijn bereikt door de starter (gefacilieerd door het servicebureau).

Onderstaande richtlijn wordt gehanteerd met betrekking tot het aantal starters dat gelijktijdig bij het leerbedrijf* aan de slag is met een Startersbeurs. Deze richtlijn wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat er voldoende begeleiding voor de starters aanwezig is en om misbruik van de regeling te voorkomen. Hierbij geldt nog steeds de regel dat er drie maanden tussen moet zitten wanneer de vorige starter niet is aangenomen en er een nieuwe starter met dezelfde functie gaat starten, dit om arbeidsverdringing te voorkomen.

Aantal fte’s in het leerbedrijf

Toegestaan aantal starters met de Startersbeurs

1 tot 10

 2 starters

11 tot 50

 3 starters

51 tot 100

 4 starters

101 of meer

In overleg met gemeente/regio

 (* hierbij wordt gekeken naar KVK nummer en naar vestiging)

Wilt u een vacature aanmelden?

U kunt uw Startersbeurs-vacatures aanmelden middels deze link. Wij plaatsen dan uw vacature op deze website. Vanaf dat moment kunt u dus benaderd worden door starters.

Let op: de starter schrijft zich als eerst in op onze website zodra hij/zij een leerbedrijf heeft gevonden, dan wordt het aanmeldproces in gang gezet. Hierna wordt het leerbedrijf uitgenodigd. Mocht er al een match zijn dan, hoeft er niet eerst een vacature worden geplaatst.  

Meld hier uw vacature aan!