Starters | Startersbeurs

Starters

De Startersbeurs is bedoeld om afgestudeerden jongeren in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar die geen baan kunnen vinden, de mogelijkheid te geven om relevante leer- en werkervaring op te doen. Met deze regeling kunnen jongeren (starters op de arbeidsmarkt) gedurende zes maanden (32 uur p.w.)  tegen een vergoeding van minimaal €700,- aan de slag in het bedrijfsleven en zo hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. Het is een investering in jezelf. Recent onderzoek van Tilburg University toont aan dat 64% van de jongeren uiteindelijk een contract aangeboden krijgt na afronding of tijdens hun Startersbeurs!

De Startersbeursregeling verschilt per gemeente. Zo kan het voorkomen dat de deelname voorwaarden voor de starter verschillend zijn of dat sommige gemeenten een subsidie verstrekken aan het leerbedrijf en andere gemeenten niet. De Startersbeursregeling van de gemeente waar de starter woonachtig is, is van toepassing voor de starter én het leerbedrijf. Dus niet de gemeente waar het leerbedrijf gevestigd is!

Klik in het landkaartje aan de rechterkant van de pagina op de gemeente waar je woonachtig bent om te zien welke voorwaarden van toepassing zijn in jouw gemeente.