Vacaturebank · Startersbeurs

Starter Leraar

Functienaam Starter Leraar
Naam leerbedrijf Stichtse Vrije School
Website www.svszeist.nl
Plaats leerwerkplek Zeist

Introductie leerwerkplek
Een middelbare vrije school in Zeist. Met 650 leerlingen en zo`n 80 medewerkers. Lesgeven in de middenbouw (leerjaar 1 en 2) op het gebied van taallessen en rekenen. Incidenteel ook in hogere leerjaren.

Omschrijving leerwerkplek
De starter zal in eerste instantie een aantal lessen meelopen met ervaren leraren vanuit zijn eigen vakgebied. Dit zal zowel in de middenbouw (klas 7 en 8) als in de bovenbouw (klas 9 t/m 12) zijn. Daarna is het mogelijk dat de starter gedurende de periode dat hij ervaring bij ons op doet een aantal vaste vaklessen gaat geven (onder supervisie van een vakgenoot). Vanzelfsprekend neemt de starter deel aan onze pedagogische vergadering, studiedagen en teamvergaderingen. Al deze vergaderingen hebben tot doel het ontwikkelen van de pedagogische en didactische vaardigheden van onze leraren. Kortom: Je leert zoveel mogelijk over het geven van les en pedagogische en didactische vaardigheden.

Omschrijving leerbedrijf
De Stichtse Vrije School te Zeist is een middelbare school. Er werken zo`n 80 medewerkers op de school die verdeelt zijn in verschillende teams. De sfeer op school is goed. De slagingspercentages zijn hoog.
Er ook veel aandacht besteed aan de creatieve vakken. Er is veel aandacht voor het muziekonderwijs en beeldende vakken.
De school is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

Omschrijving begeleiding
Het eerste aanspreekpunt is de conrector. Hij/zij zal zorgdragen voor de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast wordt je inhoudelijk begeleid door een sectiegenoot en op pedagogisch valk door een coach. De coach zal de starter begeleiden op het praktisch organisatorische gebied (wegwijs op school) en qua pedagogische ontwikkeling als leraar. De sectiegenoot zorgt voor de vakinhoudelijke input.
Er zijn minimaal 6 lesbezoeken met nabespreking. Tweemaal wordt er een leerlingen enquête uitgezet. Bij het startgesprek worden leerdoelen opgesteld. Verder is er nog een voortgangsgesprek en een eindgesprek waarvoor ook collega`s gevraagd wordt feedback te geven.
Alle gesprekken worden door de conrector met de starter gevoerd.

Competenties
Onderstaande competenties worden ontwikkeld tijdens de leerwerkplek
1. pedagogische competentie
2. organisatorische competentie
3. Vakinhoudelijke- en didactische competentie
4. samenwerken in een team
5. reflectie en ontwikkeling

Leerwerkplekeisen
Onderstaande leerwerkplek eisen worden gevraagd voor de leerwerkplek
1. gedegen kennis van taal en rekenonderwijs
2. een grote dosis humor en een flexibele inzet
3. sociaal vaardig
4. willen leren en ontwikkelen

Overige
Gewenst minimaal opleidingsniveau HBO
Gewenste opleidingsrichting Pabo of een 2e graads bevoegdheid
Gewenst rijbewijs Niet van toepassing

Contactpersoon
Naam Sven Boogert
Geslacht Man
Functie conrector
E-mailadres s.boogert@svszeist.nl
Telefoonnummer 06-21845139
Actief in de branche Onderwijs / onderzoek / wetenschap
Vestigingsplaats leerbedrijf Zeist

Vacature
Geplaatst op 22-08-2017
Kenmerk 2017.384
Verloopdatum vacature 15-04-2018

LET OP:Dit is een vacature in het kader van de Startersbeursregeling, alleen jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar kunnen reageren op deze vacature. Meer informatie over de regeling: www.startersbeurs.nu.

Delen op:

Terug naar het overzicht